Leverandører

HÅRA KRAFT AS

Håra Kraft AS

Leverandører og samarbeidspartnere i prosjektfasen:

Prosjektering er utført av:

 

Følgende leverandører var involvert i utførelsen:

Grunn- og betongarbeider er utført av

Elektromekaniske arbeider

  • Spetals Verk AS med diverse underleverandører for de ulike komponentene

     

Betongelement-, stål- og trearbeid

Elektroinstallasjon

 

Rør, ventiler mm.

Øvrige leverandører:

  • Vifter fra J.H.Bruvik AS (Bergen)
  • Krantjenester utført av Ryfylke Kranservice AS
  • Brøyting utført avArne Martin Botnen

     

Byggeledelse var i egen regi med andelseierne Trygve Turtveit (pensjonert elektroingeniør) som prosjekt- og byggeleder og Ola Hårajuvet (bygg- og anleggsingeniør) som prosjektansvarlig og støttespiller.

 

Andre samarbeidspartnere: