Hjem

HÅRA KRAFT AS

Håra Kraft AS driver

Håra Kraftverk

 

Grunneiere med fallrettigheter til Håraelva, fra Saudabrua og ned til Røldalsvatnet, fikk i januar 2010 konsesjon for kraftutbygging.

 

7 av 8 falleiere dannet selskapet Håra Kraft AS og stod selv for utbyggingen og drifter i dag også selskapet.

En av aksjonærene har i ettertid solgt sine aksjer til Hardanger Kraft AS.

Arbeidene på stedet startet

22.mai 2013 og anlegget ble satt i drift 29.april 2014.

Vannet tas inn ved Saudabrua og ler lagt i rør de 1270 meterene ned til Røldalsvatnet. Der er det bygget en kraftstasjon med istallert effekt på 4,9 MW. Slukevnen er 2,9 m3/sek og produksjonen beregnet til 16,8 GWh.

Fall - 211 meter.

Rørdiameter i øvre del:

1200 mm GRP-rør

Rørdiameter nedre del:

1000 mm duktile støpejern

Peltonturbin med 6 dyser

Les alt om byggingen av anlegget i Håra Krafts ByggeBlogg!